Văn khấn Đức Thánh Hiền

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Bài văn khấn Đức Thánh Hiền phổ biến nhất hiện nay :

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

 – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật mười phương.

 – Con cúi lay Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khảo giáo A nan đà Tôn giả.

 – Hôm nay là ngày ………..tháng…………năm…………..

 – Tín chủ con là …………………….

 – Ngụ tại ………………………………

 – Chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc tâm thành hương hoa, lễ vật.

 – Cầu mong Tam Bảo chứng minh , Đức Thánh Hiền chứng giám,rủ lòng thương cảm phù hộ độ trì cho con được mọi sự tốt lành ,an lạc thịnh vượng …(tài lộc , nhà cửa)

 – Cúi mong Ngài soi xét tâm thành , phù hộ cho gí đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm .

 – Tâm nguyện lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

DMCA.com Protection Status