Khu lăng mộ đá

Khu lăng mộ đá

Khu lăng mộ đá thường được thiết kế cho gia đình hoặc cả dòng họ. Ngày nay với điều kiện kinh tế khá giả rất nhiều gia đình đã lựa chọn làm khu lăng mộ đẹp bằng đá. Bởi giá thành lăng mộ bằng đá cũng không quá đắt so với lăng mộ xây.

Khi bạn làm khu lăng mộ gia đình hay dòng tộc bằng đá bạn chỉ cần cho chúng tôi mẫu khu lăng mộ đá đã chọn, số liệu kích thước, các hạng mục trong khuôn viên lăng mộ như số lượng mộ đá, lan can bao quanh,cuốn thư đá, lăng thờ đá.

Chúng tôi sẽ thiết kế một khu lăng mộ đẹp và tiến hành lắp đặt hoàn thiện tại chân công trình cho gia đình. Mà gia đình bạn không cần phải làm thêm một công đoạn nào nữa.

Ngoài ra khu lăng mộ bằng đá có độ bền rất cao không bị rêu phong bám nên việc vệ sinh khu lăng hàng năm cũng đơn giản.

Bằng chất liệu đá xanh đen thanh hóa chúng tôi sẽ tạo ra những khu lăng mộ đá xanh tuyệt đẹp.

Cơ sở đá Mỹ Nghệ Thái Vinh

Địa chỉ: Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Vân

Điện thoại: 0912 871 282

Email: modakhoidep35@gmail.com

Khu lăng mộ bằng đá

Khu lăng mộ bằng đá

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ bằng đá Khu lăng mộ bằng đá Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Mẫu khu lăng mộ đẹp

Mẫu khu lăng mộ đẹp

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Mẫu khu lăng mộ đẹp Mẫu khu lăng mộ đẹp Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Mẫu khu lăng mộ đá

Mẫu khu lăng mộ đá

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Mẫu khu lăng mộ đá Mẫu khu lăng mộ đá Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Khu lăng mộ làm bằng đá

Khu lăng mộ làm bằng đá

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ làm bằng đá Khu lăng mộ làm bằng đá Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo ...

Khu lăng mộ gia đình đẹp

Khu lăng mộ gia đình đẹp

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ gia đình đẹp Khu lăng mộ gia đình đẹp Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo ...

Khu lăng mộ đá xanh

Khu lăng mộ đá xanh

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ đá xanh Khu lăng mộ đá xanh Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Khu lăng mộ đá 06

Khu lăng mộ đá 06

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ đá 06 Khu lăng mộ đá 06 Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Khu Lăng Mộ Đá 05

Khu Lăng Mộ Đá 05

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu Lăng Mộ Đá 05 Khu Lăng Mộ Đá 05 Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất ...

Khu lăng mộ bằng đá đẹp

Khu lăng mộ bằng đá đẹp

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ bằng đá đẹp Khu lăng mộ bằng đá đẹp Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo ...

Khu lăng mộ đá gia đình

Khu lăng mộ đá gia đình

- 2 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ đá gia đình Khu lăng mộ đá gia đình Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo ...

Khu lăng mộ đẹp bằng đá

Khu lăng mộ đẹp bằng đá

- 1 Tháng Mười Hai, 2017

Khu lăng mộ đẹp bằng đá Khu lăng mộ đẹp bằng đá Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo ...

Khu Lăng Mộ Đẹp

Khu Lăng Mộ Đẹp

- 1 Tháng Mười Hai, 2017

Khu Lăng Mộ Đẹp Khu Lăng Mộ Đẹp Ngày nay với điều kiện cuộc sống khá giả hơn nên nhiều gia đình dòng họ muốn tu bổ, tôn tạo và nhất là xây ...

Khu lăng mộ đá đẹp 2017

Khu lăng mộ đá đẹp 2017

- 23 Tháng Mười, 2017

Khu lăng mộ đá đẹp 2017 Khu lăng mộ đá đẹp 2017 được thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang đậm nét đẹp tâm linh truyền thống của người Việt Nam. Khu lăng ...