Văn khấn Đức Thánh Hiền

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Bài văn khấn Đức Thánh Hiền phổ biến nhất hiện nay :

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

 – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật mười phương.

 – Con cúi lay Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khảo giáo A nan đà Tôn giả.

 – Hôm nay là ngày ………..tháng…………năm…………..

 – Tín chủ con là …………………….

 – Ngụ tại ………………………………

 – Chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc tâm thành hương hoa, lễ vật.

 – Cầu mong Tam Bảo chứng minh , Đức Thánh Hiền chứng giám,rủ lòng thương cảm phù hộ độ trì cho con được mọi sự tốt lành ,an lạc thịnh vượng …(tài lộc , nhà cửa)

 – Cúi mong Ngài soi xét tâm thành , phù hộ cho gí đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm .

 – Tâm nguyện lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

DANH MỤC
Chia sẻ lên

COMMENTS